Παιδική Ακαδημία

At FTA Our coaches are specifically trained tounderstand the needs of each age group!

Ακαδημία Ενηλίκων

FTA has designed a fantastic program for adult players for different levels from beginner to advanced.

Καλοκαιρινά Προγράμματα

FTA provides a variety of Summer programs for different ages and levels.

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Customized program for your needs.