Παιδική Ακαδημία

At FTA Our coaches are specifically trained tounderstand the needs of each age group!

Ακαδημία Ενηλίκων

FTA has designed a fantastic program for adult players for different levels from beginner to advanced.

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Customized program for your needs.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ

Our online booking system allows you to book your tennis court at Pikermi or Paros and enjoy the game with your friends. Check the availability now!